Demographic history and population structure of northern Scandinavia


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2017
Funding: 2300000 SEK


Description

En av Europas få urbefolkningar finns i norra Skandinavien, och vi vet väldigt lite om dess historia. Samerna har förlitat sig på en muntlig tradition i sin historiebeskrivning, och de har inte beskrivits av andra folk förrän mycket sent i sin historia. Arkeologin ger lite insikt, men även den har sina begränsningar, och speciellt i norra Skandinavien, där organiskt material bryts ner relativt fort. Lägg därtill att moderna samer är en av de sämst genetiskt beskrivna grupperna i Europa. Det gör norra Skandinaviens demografiska historia till ett fält för gissningar och rena spekulationer. Det här projektet syfta till att ta fram genetiska data ifrån norra Skandinavien, och då även ifrån samer. DNA ifrån förhistoriskt material är en viktig del av projektet. Vi kommer att arbeta med moderna laborativa så väl som bioinformatiska metoder. Analyserna blir av en typ som blivit möjliga sedan något år, med massivt datainsamlande och beräkningstunga dataanalyser. Genomiska data ifrån moderna Nordskandinaviska gruppe, inklusive samer, kommer att hjälpa oss förstå om det finns subsrukturer i denna del av Skandinavien i dag. Dessa analyser kommer också hjälpa oss förstå varifrån norra Skandinavien befolkades. Genomiska data ifrån förhistoriskt material kommer sedan att hjälpa oss förstå i vilka delar av Skandinavien förfäder till nuvarande grupper i norra Skandinavien, inklusive moderna samer, var verksamma, och hur de relaterar till stenåldersbönder och jägare/ samlare som bebode södra Skandivavien. Liknande data finns i dag att tillgå ifrån de flesta Skandinaviska grupper i synnerhet, och Europeiska i allmänhet.

Last updated on 2017-22-03 at 07:12