Arctic Climate Across Scales


Project leader


Funding source

The Knut and Alice Wallenberg Foundation


Project Details

Funding: 29900000 SEK


Description

Nya sätt att mäta ska ge bättre klimatmodeller

Är vi på väg mot ett isfritt Arktis sommartid, även om den globala temperaturökningen kan hejdas? Tack vare ett anslag på 29,9 miljoner kronor kan professor Michael Tjernström och hans medarbetare vid Stockholms universitet söka svaret på den frågan.

– Arktis är som kanariefågeln i gruvan. Områdets klimat är extra känsligt och de snabba förändringarna vi ser i Arktis berättar även något om hur det globala klimatet förändras, säger Michael Tjernström, Meteorologiska institutionen och Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet.

– I dag vet vi inte riktigt vilka processer som ligger bakom de snabba klimatförändringarna i Arktis. Det gör beräkningar av Arktis framtida klimat osäkra, även med dagens bästa klimatmodeller, säger han.

I projektet ”Arctic Climate Across Scales” ska en grupp forskare tillsammans med Michael Tjernström bland annat utrusta den svenska isbrytaren Oden med ett automatiserat atmosfärsobservatorium. På så vis kan man få mer observationer, även från expeditioner där Oden har andra huvuduppgifter.

I fokus står tre forskningsområden: hur Arktis påverkas av förändringar i atmosfärens storskaliga väder, hur moln bildas i Arktis samt hur energiutbytet mellan hav, is och atmosfär sker. De nya kunskaperna om processerna i Arktis kommer sedan att användas för att förbättra dagens klimatmodeller så att det blir möjligt att svara på frågor om framtidens klimat på ett bättre sätt.

– Under väldigt lång tid har Arktiska oceanen varit delvis istäckt året om och såväl samhället som ekosystemet har anpassat sig till det. Försvinner isen blir det dramatiska förändringar i både flora och fauna – hela arter kommer att försvinna. Och förutsättningarna ändrar sig även för de människor som lever där, för deras samhällen och hela kultur, säger Michael Tjernström.

English

Better climate models through new measuring techniques

Are we heading for ice-free Arctic summers regardless of whether we can suppress global warming? Thanks to a grant of 29.9 million kronor, Professor Michael Tjernström and his colleagues at Stockholm University are on their way to an answer.

“The Arctic is the canary in the coalmine; the climate is very sensitive and the rapid changes can tell us something about the global climate in general,” says Michael Tjernström, Department of Meteorology and the Bolin Centre for Climate Research at Stockholm University.

“We don’t really know which processes are driving the Arctic’s rapid climate changes. This makes predictions of the Arctic’s future climate uncertain, even with today’s best modelling,” he says.

Michael Tjernström and a research team will focus on three major questions about the Arctic in their project, “Arctic Climate across Scales”: how large-scale weather events affect it, how clouds are formed in the Arctic, and also the exact nature energy exchange among the sea, ice, and atmosphere. To collect the data, they plan to fit the Swedish icebreaker Oden with an automated atmosphere observatory, providing more and better data regardless of Oden’s primary mission. New insights into these processes will help to build better climate models which, in turn, will lead to better predictions.

“For a very long time, the Arctic Ocean has been covered in ice year round, and the ecosystem has adapted to these conditions. Disappearing ice means major changes in the flora and fauna – entire species will disappear. Conditions will also change for the people living there, their communities and their entire culture,” says Michael Tjernström.


Last updated on 2017-23-03 at 09:00