Photonic Quantum Information


Project leader


Funding source

The Knut and Alice Wallenberg Foundation


Project Details

Start date: 01/01/2016
End date: 31/12/2020
Funding: 34250000 SEK


Description

Svensk sammanfattning

Kvantfysiken beskriver hur materiens minsta byggstenar uppför sig, här gäller inte samma klassiska fysiska lagar som vi är vana vid. I projektet ”Photonic Quantum Information” vill forskarna utveckla ett helt säkert sätt att överföra information genom att använda kvantmekaniska egenskaper hos fotoner, små ljuspartiklar.

Metoden kallas kvantkryptering och utnyttjar sammanflätning, en kvantmekanisk egenskap så uppseendeväckande att Einstein en gång i tiden avfärdade den som absurd. Om man mäter någonting hos den ena av två sammanflätade fotoner och samtidigt också mäter på den andra, så kommer det att finnas ett mönster i mätresultaten även om fotonerna är långt ifrån varandra. Kvantkryptering bygger på att skicka nycklar för kryptering med polariserade fotoner mellan sändare och mottagare. Varje försök att komma åt den hemliga nyckeln kan upptäckas som störningar i det mönster som enligt kvantmekaniken finns om ingen försökt att tjuvlyssna.

Teknik för kvantkryptering finns redan, men i ett tidigt stadium. Forskarna vid Stockholms universitet, i samarbete med KTH, vill utveckla tekniken och dessutom hitta ett sätt att göra den helt oberoende av vilken apparat som används. Ett viktigt steg då tillverkaren av kvantkryptografisk utrustning inte nödvändigtvis alltid kommer att ha rent mjöl i påsen.

– Även om det är hackaren själv som byggt apparaten du använder kommer informationen som skickas att vara skyddad med vår metod. Konkurrensen inom området är hård, men vi har alla förutsättningar att lyckas. Vi är ett unikt tvärvetenskapligt team med kompetens inom teknik, fysik och informationsteknologi, säger Mohamed Bourennane, professor och forskare inom kvantinformation och kvantoptik vid Stockholms universitet.

Samtidigt som forskargruppen utvecklar teknik för kvantkryptering vill de lära sig mer om kvantfysikens grunder.

– Kvantfysiken hjälper oss och när vi använder oss av den kommer vi att förstå mer om den, säger Mohamed Bourennane.


Last updated on 2017-23-03 at 09:00