Flerspråkiga praktiker och pedagogiska utmaningar i äldreomsorgen


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2016
Funding: 4652000 SEK


Description

Sveriges befolkning blir äldre. En allt större andel av de äldre har inte svenska som första språk. Detsamma gäller många som arbetar och praktiserar inom vården. Vad betyder detta för äldreomsorgen som vårdmiljö och arbetsplats?

Projektet syftar till att öka kunskapen om en viktig del av dagens flerspråkiga Sverige. I projektet vill vi bidra till en fördjupad förståelse av de språkliga villkoren för vård och omsorg idag samt hur dessa avspeglas (eller inte) i utbildning av omsorgspersonal. Enligt Socialstyrelsen är utbildning den viktigaste frågan för att säkra god kvalitet i omsorgen om äldre.

Vi kommer att kritiskt undersöka hur omsorgsarbetare och elever i praktik med olika språkprofiler förbereds för och handskas med de utmaningar som den flerspråkiga arbetsplatsen innebär samt i vilken mån och hur flerspråkig kompetens utnyttjas och tas till vara. Det vill vi uppnå genom att studera återkommande och spontana möten mellan anställda, praktikanter och äldre vårdtagare.


Last updated on 2017-31-03 at 12:58