Gendered perspectives on historical landscapes


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2006
End date: 31/12/2009
Funding: 6360000 SEK


Description

Detta projekt syftar till att utifrån ett genusperspektiv studera hur det historiska landskapets rum och platser använts, värderats, förändrats och utformats. Genom att använda detta perspektiv på markanvändningen kommer jag även att kunna diskutera sambandet mellan å ena sidan sociala strukturer och relationer och å andra sidan det fysiska historiska landskapet. Projektets problem och inriktning utgår från den den genusteoretiska diskussionen kring genus som en social ordning kopplad till kön, dels från ett geografiskt perspektiv, dels från ett historiskt perspektiv. Landskapets utformning kommer här att diskuteras utfirån människors praktiker och fokus kommer att ligga på arbete, arbetsdelning och markanvändning. En inspirationskälla är gendered resource mapping och de empiriska studierna kommer att göras huvudsakligen utifrån historiska kartor, domböcker och marknamn.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57