A metagenetic approach to uncover metazoan diversity in aquatic sediments: Determining the effects of the invasive polychaete Marenzelleria on meiofaunal diversity


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2015
Funding: 1937880 SEK


Description

Bottenfauna, djur som lever på havets botten, tillhör de mest artrika samhällen som finns på vår planet. De spelar en viktig roll för hur akvatiska ekosystem fungerar. Dock är omfattningen av deras mångfald fortfarande till stor del okänd för vetenskapen och forskare uppskattar att endast 1% av bottenfauna har beskrivits. Att endast en så liten del finns beskriven beror på bristen av tillförlitliga och kostnadseffektiva metoder för att artbestämma olika bottenfauna. Detta gäller särskilt bottenfauna minsta medlemmar, den mikroskopiska meiofaunan (djur mindre än 1 mm). En ny molekylär metod har nyligen utvecklats som har potential att lösa en stor del av dessa begränsningar. Den bygger på DNA-analys för att identifiera arter, en metod som är mycket snabbare än de traditionella tekniker som kräver tidsödande arbete under mikroskop. Eftersom denna nya teknik kan mäta meiofaunans mångfald på ett mycket snabbare, billigare och tillförlitligare sätt, gör den det möjligt att studera ekologiska frågor som idag är svåra att utföra med traditionella metoder. En sådan fråga är hur interaktioner med större djur påverkar mångfalden av meiofauna. Dessa interaktioner har nyligen förändrats dramatiskt genom invasionen av en havsborstmask, som inte är naturligt hemmahörande Östersjön. Även om denna mask nu finns nästan hela Östersjön vet vi inget om hur den påverkar meiofaunan. I detta projekt kommer jag att lära mig att använda den nya molekylära metoden för att undersöka påverkan av masken på meiofaunans mångfald.


Last updated on 2017-24-03 at 12:52