New risks and actors. Terrorism and organised crime in the field of plural policing


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2009
End date: 31/12/2011
Funding: 2400000 SEK


Description

Under de senaste femton åren har ett vidgat säkerhetsbegrepp etablerats, samtidigt som en mängd nya polisiära aktörer vuxit fram. Båda dessa utvecklingar är av fundamental betydelse för att förstå hur risker hanteras i dagens samhälle. Inom detta forskningsprojekt studeras vad som händer i skärningspunkten mellan det nya säkerhetsbegreppet och det vidgade polisiära landskapet Vi har valt ut två hotbilder ur det nya säkerhetsbegreppet – terrorism och organiserad brottslighet – för att undersöka hur de bryts ner till polisiär praktik. Av särskilt intresse är kommunikationen av risker mellan de traditionella och de nya polisiära aktörerna. Teoriutvecklingen på området har precis startat. Vår ambition är att genom två gedigna fallstudier på svensk mark och bidra till att utveckla begrepp som kan lyfta även den internationella diskussionen.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57