Neuronala stamcellinjer som alternativ till embryonala hjärncellkulturer för bestämning av neuronalt medierad akut systemisk toxicitet


Project leader


Funding source

Övriga stiftelser och ideella föreningar


Project Details

Start date: 01/01/2010
End date: 31/12/2010
Funding: 80000 SEK

Last updated on 2017-24-03 at 12:35