Stockholm EPR Open - Öppna stängda journaler genom aggregerad klinisk information, för bättre hälsa


Project leader


Funding source

Vinnova - The Swedish Governmental Agency for Innovation Systems


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2013
Funding: 400000 SEK


Description

Syfte och mål - uppfyllelse

Syftet med projektet Stockholm EPR Open är att frigöra klinisk information från stängda journalkällor som beskriver inneliggande patientgrupper och läkemedelsförskrivning i Stockholmsområdet med syftet att ge forskare och företag tillgång till data för att kunna ställa hypoteser för sin kliniska forskning. Vi har inom projektet utvecklat en prototyp kallad DrugView som visuellt visar patientgrupper med minst två förskrivna läkemedel baserade på ATC läkemedelskoder. DrugView finns än så länge endast exekverbar på lokal dator.

Resultat och förväntade effekter - utfall

Stora grupper forskare både inom den offentliga och den kommersiella världen kommer att kunna använda aggregrerad och ej känslig patientdata utan att behöva begära tidsödande etiktillstånd och samtidigt bevara den enskilda patientens anonymitet. Detta kommer att leda till snabbare och bättre utveckling av läkemedel, mindre biverkningar av läkemedel, botade av sjukdomstillstånd. DrugView innehåller idag 600 000 inneliggande patienter på Karolinska Universitssjukhuset från åren 2009-2010. Klinisk textmining kan i framtiden öppna upp ostrukturerad information i fritext.

Upplägg och genomförande - analys

Vi har tillgång till en klinisk patientjournaldatabas med namnet Stockholm EPR Corpus från åren 2009-2010 som ursprungligen kommer från journalsystemet TakeCare, Karolinska Universitetssjukhuset. Vi har utvecklat ett program DrugView som tar fram ATC läkemedelskoder och presenterar vilka grupper av patienter som har dessa koder, baserat efter ålder och kön. DrugView har ett interaktivt gränssnitt som användare kan utnyttja för att ta fram de data som han eller hon önskar. Datat presenteras visuellt i en graf. DrugView är baserat på den öppna programvaran Cytoscape.


Last updated on 2017-24-03 at 12:20