Alcohol marketing polices in Sweden and the EU


Project leader


Funding source

Systembolagets råd för alkoholforskning


Project Details

Start date: 01/01/2009
End date: 31/12/2009
Funding: 180000 SEK


Description

Projektet analyseras den alkoholpolitiska utvecklingen i Sverige och på EU nivå, med fokus på marknadsföring av alkohol. Projektet använder sig av offentlig dokumentation av det politiska arbetet med att utforma gemensamma riktlinjer på EU nivå samt intervjuer med nyckelinformanter väl insatta i svensk och europeisk alkoholpolitik samt policy utvecklingen av alkoholmarknadsföring.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57