Akustisk störning på marint liv i anslutning till vindkraftverk


Project leader


Funding source

Swedish Energy Agency - Energimyndigheten


Project Details

Start date: 01/01/2006
End date: 30/06/2009


Description

Projektet syftar till att mäta ljudspridning från ett vindkraftverk i form av de två komponenterna ljudtryck och partikelacceleration som relateras till vindstyrka, vindriktning och avstånd från vindkraftverk. Mätresultaten från ljudstudierna har satts samman med audiogram och responsstudier för torsk, abborre, rödspätta och lax där syftet har varit att få reda på hur fiskar uppfattar den uppmätta partikelaccelerationen.

Last updated on 2017-24-03 at 12:32