Arctic climate and environment 1880-1980


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2014
Funding: 2200000 SEK


Description

Klimat- och miljödata från Arktis 1880-1980 Stigande temperaturer håller på att förändra miljön i Arktis. Isarna smälter, trädgränsen höjs och permafrosten tinar. En hel värld oroar sig för konsekvenserna. Det är dessvärre inte så lång tid som vi kunnat få tillförlitliga mätningar från otillgängliga platser i Arktis, därför är osäkerheten stor kring exakt vad som håller på att hända. Forskarna gör datormodeller och försöker tolka spår i landskapet för att förlänga kunskapen om processerna bakåt i tiden. Men tänk om det finns kunskap om Arktis som inte kommer till användning för att forskarna inte känner till den. Sverige har en lång tradition av polarforskning och forskarna har gått igenom hårda strapatser för att få med sig hem data, mätningar och foton. En stor del av dessa ligger idag i arkiv som inte är sökbara och inte tillgängliga för forskningen. En del foton löper till och med risk att förstöras av tidens tand: emulsionerna spricker och nitratfilm kan självantändas och bilderna förstöras för alltid. Tänk om det finns mätningar från en glaciär på Kongsöya på Svalbard gjord för 100 år sedan! Tänk om det finns foton där man i efterhand kan mäta trädgränsen på Nuolja vid Abisko och iakttagelser i en dagbok som vittnar om frostutbredning vid Sveagruvan på Svalbard? Vi vet att en hel del sådana data och foton existerar och att det idag finns ett behov av dem. VI söker här pengar för att digitalisera mängder av polardata och göra denna datamängd sökbar och tillgänglig för forskare och andra. När databasen är färdig kommer klimatforskare, vetenskapshistoriker och författare och journalister att ha en guldgruva att ösa ur som kommer att öka vår kunskap om hela norra polarområdets utveckling. De gamla polarforskarna kommer att jubla i sin himmel över att deras med möta tillkämpade data äntligen kan nå full användning idag på 2000-talet när Arktis åter står i fokus.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57