What is Dark Matter?


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2013
End date: 31/12/2018
Funding: 18000000 SEK


Description

Mörka materian upptäcktes redan på 30 talet av schweiziska astronmen Fritz Zwicky. Idag står det utom rimlig tvivel att mörka materian bör vara en ny sorts partikel som vi ännu inte känner till. Det enda vi vet är att den har circa 5 gånger så stor genomsnittlig masstätthet än vanlig materia. Vi försöker nu febrilt att detektera denna nya typ av partikel från rymden och då mäter dess egenskaper för att förstå vad denna partikel, eller möjligen dessa partiklar, är. När dessa okända partiklar förinta varandra i universum kan det uppkommer gammastrålning, dvs fotoner med en energi som motsvarar miljoner till miljarder gånger det synliga ljusets energi. Denna gammastrålning kan mätas med hjälp av satelliter och jättelika markbundna teleskop system. I Sverige deltar vi i de mest känsliga teleskop. Ännu har inga signaler upptäckts, men för första gången har vi på Stockholms universitet kunnat utesluta väldigt populära idéer om vad mörka materians natur. Samtidigt som vi förbättra känsligheten med nya idéer för dataanalys så planerar vi för nästa generations teleskop. Mörka materian kan också detekteras genom att placera mycket känsliga, nerkylda detektorer, som till exempel består av flera ton flytande Xenon, i gruvor, djupt under marken (en metod som kallas direkt detektion). I dessa experiment hoppas man kunna detektera de mycket små energideponeringar som en partikel ur den mörka materian kan lämna efter sig om den -- i mycket sällsynta fall-- sprids på detektormaterialet. Denna metod har vi i Sverige ännu inte prövat, men den lovar att testa teorier om mörka materian som inte kan testas på annat sätt. Vi satsar därför nu på att utöka vår aktivitet. Att kunna använder sig av båda metoder att leta efter mörka materian ökar chanserna för upptäckt enormt. Stämmer vårt paradigm så är en upptäckt helt klart möjlig och att kombinera olika metoder kommer då att hjälpa oss enormt med att svara på frågan: "vad är mörka materian?"

Last updated on 2017-23-03 at 09:01