Domestic gender equality and modern family patterns: Analysis of Swedish panel data for the 21st century


Project leader


Funding source

Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare


Project Details

Start date: 01/01/2009
End date: 31/12/2011
Funding: 2800000 SEK


Description

Detta projekt syftar till att genomföra analyser av sambandet mellan jämställdhet och demografiskt beteende på basis av longitudinella individdata avseende attityder till familj och arbetsliv, å ena sidan, och uppgifter om samboenden, giftermål, barnafödande och separationer bland unga vuxna, å den andra. Projektet kommer att genomföras av en forskargrupp bestående av fem familjesociologer och familjedemografer vid Stockholms universitet, tillsammans med en välkänd amerikansk familjesociolog, och kommer att resultera i två böcker. Den ena boken, som vi avser färdigställa under projektperioden, kommer att vara en antologi av uppsatser om olika aspekter av jämställdhet i hemmet (både attityder och hur man faktiskt delar på hushållsarbete, föräldraledighet och det praktiska ansvaret för barnen) och hur dessa inverkar på framför allt barnafödande och familjestabilitet. Den andra boken, som kommer att påbörjas under slutet av projektperioden, ska försöka besvara frågan om hur Sverige, en av de mest jämställda länderna i världen, har lyckats kombinera 'moderna familjemönster' såsom ogift samboende, sent barnafödande, och låg familjestabilitet, som vanligtvis förknippas med en negativ effekt på födelsetalen, med en förhållandevis hög nivå på barnafödandet. Vi kommer att fokusera på pappornas roll i familjen och belysa betydelsen av engagerade, jämställda fäder för familjestorlek och familjestabilitet.

Last updated on 2017-29-03 at 17:13