Från Norrmalmstorg till tsunamin. Nationella kriser i svensk demokrati


Project leader


Funding source

MSB Swedish Civil Contingencies Agency - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2015
Funding: 2904595 SEK


Description

Stora olyckor, våldsdåd eller naturkatastrofer leder ofta till starka behov av nationell enighet. Under en kris håller man ihop. Möjligheten att ge uttryck för avvikande uppfattningar kan begränsas och då blir kriser ett hot mot demokratin. Därför måste samhällets skydds- och säkerhetsarbete slå vakt om förutsättningarna för politisk debatt och diskussion.

På förmiddagen den 23 augusti 1973 ockuperar en maskerad k-pistbeväpnad man ett bankkontor vid Norrmalmstorg i Stockholm. Under fem dygn hålls flera personer som gisslan. Händelseutvecklingen direktsänds i radio och TV. Till slut övermannas gärningsmannen av polisen och gisslan släpps.

Dramatiska händelser som Norrmalmstorgsdramat enar befolkningen. Stora kriser är något som vi upplever och går igenom tillsammans. Politiska åsiktsskillnader kan då verka irrelevanta och tid för diskussion och debatt kan saknas. Samtidigt bygger demokrati på politisk oenighet. Även under kriser måste det därför gå att föra fram olika åsikter.

I detta forskningprojekt undersöks hur svensk demokrati har fungerat under olika typer av påfrestande och dramatiska förhållanden. Förutom Norrmalmstorgsdramat studeras u-båtskrisen U 137 (1981) valutakrisen (1992) och tsunamin in Sydostasien (2004). Hur har den politiska debatten sett ut under kriserna? Har det demokratiska samtalet begränsats?

Det finns forskning som visar att i spåren av kriser förstärks traditionella könsideal. Medierna framställer exempelvis män som försvarare och kvinnor och barn som de som ska beskyddas. En fråga i projektet är om detta stämmer även när det gäller svenska förhållanden. Vilka könsideal aktualiseras under en kris?


Last updated on 2017-24-03 at 12:50