Genus, räddningstjänst och organisation


Project leader


Funding source

MSB Swedish Civil Contingencies Agency - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap


Project Details

Start date: 01/01/2010
End date: 31/12/2013
Funding: 8000000 SEK


Description

GRO består av sex forskningsprojekt inom tre områden:

1. Utbildning

2. Teknik och organisation

3. Politiska processer och organisering i relation till jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Den kommunala räddningstjänsten står i centrum för samtliga delprojekt. Utgångspunkten är att förutsättningar för förändringar inom organisationen är beroende av dess strukturella kontext, i synnerhet relationer till MSB och kommuner.

Forskningsprojekten inom programmet belyser i olika avseenden dessa relationer. Inte minst erbjuder den metodologiska interaktiva ansatsen att dessa parter inkluderas i den lärandeprocess som ramforskningsprogrammet syftar till.Ramforskningsprogrammets akademiska struktur bygger på att en grupp seniora och mycket väl meriterade forskare fungerar som handledare och mentorer för gruppen yngre forskare bestående av nyligen disputerade forskare och en doktorand.


Last updated on 2017-24-03 at 12:20