Meltwater drainage along the northwestern Laurentide Ice Sheet: assessing its role in abrupt Late Glacial climate change


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2017
Funding: 3150000 SEK


Description

Slutet av den sista istiden präglades av klimatsvängningar av olika styrka och varaktighet inom den allmänna uppvärmnings-trenden från det kalla glaciala till det milda interglaciala klimatet. Den mest tydliga klimatsvängningen var Yngre Dryas (12 900-11 700 år sedan) då klimatet i ett brett område runt norra Atlanten efter en period av uppvärmning kyldes ner kraftigt. Flera idéer har formulerats för att förklara nedkylningen under Yngre dryas och den mest accepterade hypotesen är att ett stort inflöde av sötvatten från det smältande nordamerikanska Laurentiska istäcket störde den termohalina cirkulationen som värmer de nordliga breddgraderna. Källan till smältvattnet antas ha varit Agassiz-issjön, en stor (med en area större än 260 000 km2 och en volym på över 22 700 km3) sötvatten-sjö dämd mot iskanten av det Laurentiska istäcket i de inre delarna av Nordamerikanska kontinenten. Det råder konsensus om källan till sötvattnet som störde den termohalina cirkulationen, men rutten för smältvattenflödet från issjön till norra Atlanten har debatterats. Man vet för närvarande inte om vattnet strömmade österut, genom Great Lakes-området och längs den nuvarande Saint Lawrence-floden till Nordatlanten, eller om flödet gick mot nordväst, till Beauforthavet i Norra ishavet varifrån sötvatten spreds till norra Atlanten längs Grönlands östkust. Spår av en katastrofartad dränering har hittats vid det nordvästra utloppet från Agassiz-issjön i norra Alberta i Kanada men dräneringen längs den nordvästra iskanten har inte studerats i detail. Detta projekt kommer att förbättra deglaciations-kronologin för det nordvästra Laurentiska istäcket i de kritiska perioder runt slutet av den sista istiden och undersöka smältvatten-dränering med fokus på tappning av Agassiz-issjön mot nordväst. Geomorfologisk kartering baserad på fjärranalys kommer att användas för att sammanställa deglaciations-mönstret av den nordvästra Laurentiska inlandsisen och för att klassificera möjliga spår från tappningen av Agassiz-issjön och andra issjöar. Identifierade spår av katastrofartade flöden kommer att undersökas i fält och åldern av issjö-tappningen samt deglaciationen kommer att bestämmas med flera absoluta dateringsmetoder (kosmogen-datering, OSL-datering, och 14C-datering). Projektet kommer att fastställa ifall Agassiz-issjön dränerades mot nordväst innan och under Yngre Dryas, och om mängden sötvatten från tappningen som följde öppningen av det nordöstra Agassiz-utloppet kan ha orsakat de abrupta och kraftiga klimatförändringar runt norra Atlanten.

Last updated on 2017-22-03 at 07:12