Can Labor Market Policy and Social Transfer Programs Prevent Crime?


Project leader


Funding source

Torsten and Ragnar Söderberg Foundations


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2014
Funding: 2303828


Description

Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka i vilken utsträckning arbetsmarknadspolitiska- och sociala inkomstfördelningsprogram kan användas som instrument för att förebygga brott. Väldigt lite är känt om vilken betydelse dessa program kan ha för att minska kriminalitet. Detta är förvånande med tanke på den omfattande användningen av denna typ av politik för att förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för utsatta grupper. Projektet syftar till att besvara följande specifika frågeställningar: (i) Kan aktiv arbetsmarknadspolitik användas som ett instrument för att förhindra kriminella beteende? (ii) Hur har de omfattande reformerna av den svenska arbetslöshetsförsäkringen som genomförts de senaste decenierna (t.ex. minskade ersättningsnivåer) påverkat brottsligheten? (iii) Vilket är sambandet mellan socialbidrag och kriminalitet? För att besvara dessa frågor använder projektet ett nyligen konstruerat longitudinellt individdataset innehållandes unik information om arbetsmarknadssituation och eventuell kriminalitet hos svenskar i arbetsför ålder. Data har inhämtats från både SCB och BRÅ. Projektet är ett samarbete mellan arbetsmarknadensekonomer från flera europeiska länder.

Last updated on 2017-24-03 at 12:58

Share link