Transforming toward ecosystem based coastal zone management in Sweden: A longitudinal assessment of possibilities and challenges.


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2011
End date: 31/12/2011
Funding: 500000 SEK


Description

Regional samförvaltning ägnas alltmer intresse inom naturresursförvaltning. Samtidigt har ekosystembaserad (EBF) förvaltning lyfts fram som ett holistiskt verktyg för hållbar förvaltning av ekosystem. Målet med det föreslagna projektet är att, i linje med den utvecklingen, identifiera faktorer som bidrar till framgångsrik samförvaltning baserad på en uttalad ekosystemansats, och att använda dessa insikter för att formulera policyrekommendationer. Speciellt fokus riktas på ledarskapets, sociala nätverkens och institutionernas betydelse, på lokal och regional nivå, vad gäller nya samverkansprojekts möjligheter att förankra sig i bredare förvaltningsstrukturer. Vi föreslår en longitudinell, flerfallsstudie av fem marina pilotområden initierade av Naturvårdsverket (influerade av HELCOM och OSPAR) för att etablera integrerad kustzonsplanering i Sverige. Det vetenskapliga intresset ligger i att i) dessa fem fall illustrerar hur ambitiösa policymål på hög nivå översätts till praktik på lägre administrativa nivåer, samt ii) att det utgör ett unikt tillfälle att studera utvecklingen av samförvaltningsprocesser med ekosystemfokus över tid och rum. Pilotområderna utgör således ett utmärkt ?naturligt experiment? för att studera dessa frågor och kommer att kunna bidra till betydande teoriutveckling samt ge underlag för policyrekommendationer av hög relevans inom naturresursförvaltningen.

Last updated on 2017-29-03 at 17:13