Transgenerationell överföring av krigserfarenheter bland Bosnier i Sverige - en studie i psykologisk antropologi


Project leader


Funding source

Riksbankens Jubileumsfond (RJ)


Project Details

Start date: 01/01/2013
End date: 31/12/2015
Funding: 2243000 SEK


Description

Projektet kommer att undersöka hur erfarenheter av krigsvåld förs över från Bosnier som kom till Sverige under 90-talet, till deras barn som idag är unga vuxna. En av de mindre uppenbara och därför också mindre förstådda erfarenheter som präglar många svenskars liv idag är just de överförda erfarenheterna av massivt politiskt våld: från föräldrar som har erfarit krigsvåld och sedan flytt till Sverige, till deras barn som vuxit upp i Sverige och inte har sådana egna erfarenheter. Denna studie syftar därför till att ge bättre kunskap och erfarenhet att hantera viktiga aspekter av det pluralistiska samhälle som Sverige är idag, ett samhälle som förenar folk med olika ursprung och erfarenheter.

Materialet kommer att samlas in genom antropologisk metod av deltagande observation samt inspelade djupintervjuer. Detta material kommer att analyseras genom en kombination av antropologiska och psykologiska teorier eftersom överföringen av våldserfarenheter mellan generationer är ett fenomen som sträcker sig över båda dessa discipliner. Därmed kommer denna studie att bidra till forskningen inom psykologisk antropologi.

Projektledaren har de speciella språkliga, kulturella och psykologiska kunskaper som är nödvändiga för denna studie. Forskningsresultat kommer att spridas genom föreläsningar, artiklar, konferensbidrag, samt ett bokmanuskript.


Last updated on 2017-24-03 at 12:52