"Böckernas Folk"- islamiska och judiska perspektiv på medeltidens Europa


Project leader


Funding source

Riksbankens Jubileumsfond (RJ)


Project Details

Start date: 01/07/2013
End date: 30/06/2016
Funding: 5400000 SEK


Description

Sverige står svagt när det gäller kunskap om medeltidens islamiska och judiska kultur i det i övrigt kristna Europa. Det existerar ingen samlad plattform för kunskapsuppbyggnad och analys, sannolikt för att forskningsområdet inte uppfattas som angeläget från en nordisk horisont. Vårt projekt avser att bryta upp de homogena block som kristenheten, islam och judendom till synes utgjorde under medeltiden. Dessutom vill vi integrera skandinavisk historieskrivning med södra och centrala Europa. I en globaliserad samtid kan vi inte utelämna tongivande kultursfärer som påverkat idéer, kulturmönster och politik i det förflutna.

Projektet behandlar tre forskningsområden med medeltiden som tidsram. Gemensamt för dem är fokus på relationen mellan motsättning och dialog, utifrån begreppen heterogenitet och hybriditet. I projektet belyses judar och framställningar av judar i Centraleuropa och Skandinavien, sociala identiteter på det islamiska Sicilien och bruket av muslimska handskrifter i skandinaviska lärda miljöer. De tre delprojekten berör såväl idéhistoria och arkeologi som historisk arkeologi.


Last updated on 2017-24-03 at 12:41