High-Performance Data Mining for Drug Effect Detection


Project leader


Co-Investigators


Funding source

Swedish Foundation for Strategic Research - Stiftelsen för strategisk forskning


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2016
Funding: 19000000 SEK


Description

Genom att koppla ihop olika informationskällor för läkemedelsbiverkningar kan kvaliteten på beslutsfattandet inom både läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården förbättras. Det är dock en stor utmaning att analysera dessa typer av massiva, heterogena och ständigt växande datamängder. Det huvudsakliga målet med detta projekt är att utveckla tekniker och verktyg för att stödja beslutsfattande och för upptäckt av läkemedelseffekter genom att analysera patientjournaler, läkemedelsregister, biverkningsrapporter och kemiska data.


External Partners


Last updated on 2017-29-03 at 17:13