Hoe people explain action: Logic, perspectives and pragmatics


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2007
End date: 31/12/2009
Funding: 750000 SEK


Description

Ett fundamentalt antagande inom socialpsykologin är att hur människor förklarar sitt eget och andra handlande har stor betydelse för hur vi fungerar som sociala varelser. Ofta är fältet öppet för flera förklaringar av samma handlingar. Hur gör då människor för att komma fram till den förklaring som man själv tror på? Detta är utgångspunkten för det aktuella projektet. Projektet berör handlingsförklaringars logik (orsak kontra skäl i handlingsförklaringar respektive evaluativ och deskriptiv konsistens i en förklaring), handlingsförklaringars beroende av perspektiv (dvs. hur det evaluativa innehållet i förklaringen är beroende av utifrån bedömarens identifikationer och distans) och slutligen handlingsförklaringarnas pragmatik (förklaringen sedd som handling som i sin tur kan förklaras). Fem empiriska studier paneras i vilka undersökningsdeltagarna får i uppgift att förklara olika handlingar. Studie 1 syftar till att finna komponenter hos den evaluativa dimensionen i handlingsförklaringar. I Studie 2 belyses hur uppfattade orsaker eller skäl till handlingar är beroende av det evaluativa perspektivet. I Studie 3 undersöks hur människor förklarar inkonsistenta handlingar. Studie 4 berör hur människor försöker att på ett konsistent ta hand om förklaringar som man förkastat. Studie 5, slutligen, avser hur människor förklarar förklaringar av handlingar utifrån olika evaluativa perspektiv.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57