The rhythm of conversation


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2010
End date: 31/12/2012
Funding: 2895000 SEK


Description

Samtalets rytm ska undersöka företeelser som bara finns i mänskliga samtal och inte i andra former av tal. Framför allt handlar projektet om hur de som deltar i samtalet gemensamt reglerar det -- hur de vet vad som är ett lämpligt ställe att ta ordet och när de borde hålla tyst -- det som brukar kallas turtagning. Projektet avgränsas till prosodiska rytmiska egenskaper som förändringar i talhastighet och talstyrka. Ett viktigt motiv för dessa undersökningar är det mer långsiktiga målet att skapa en artificiell samtalspartner som beter sig tillräckligt människolikt för att människor som pratar med den ska bete sig på samma sätt som mot andra människor. Detta mål påverkar valet av metoder -- samtalsbeteendet måste beskrivas objektivt, automatiskt och i termer som både efterliknar mänsklig perception och som en framtida artificiell samtalspartner kan tänkas använda. Detta skiljer projektet från merparten av samtalsforskningen som förlitar sig på subjektiva mänskliga bedömningar. Dessutom ger metoderna möjlighet att studera mycket mer samtalsdata än vad som är brukligt i annan samtalsforskning. Projektet är en naturlig fortsättning på och ett viktigt komplement till de studier som görs inom det pågående VR-projektet Vad gör tal till samtal? Samtalets rytm är ett humanistiskt projekt -- det handlar om att beskriva och förstå mänskligt beteende -- men det finns också konkreta behov av projektets resultat i tillämpad talteknologisk forskning.

Last updated on 2017-31-03 at 12:59