Development of efficient catalysts for asymmetric synthesis IV


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2013
End date: 31/12/2015
Funding: 3440000 SEK


Description

En mycket stor del av läkemedels industrins framgångar idag och i framtiden kommer att bygga på tillgängligheten av effektiva syntesmetoder av komplicerade organiska strukturer. Detta är ledmotivet för verksamheten i vår grupp där vi på bred front utvecklar nya stereoselektiva reaktioner med ett stort användningsområde. Den övervägande delen av reaktionerna bygger på användandet av metaller som katalysatorer och forskningen spänner över både den klassiska organiska och oorganiska kemin. Det projekt som beskrivs i ansökan är riktat mot utveckling av ny metodik för att stereoselektivt kunna framställa ett flertal olika typer av organiska föreningar. Fördelen med den nya metoderna är att de möjliggör framställning av nya material, fungerar vid mycket milda betingelser samt att de inte leder till några avfallsprodukter som belastar miljön.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57