Exploratory learning and literacy :preschool-children's reading, writing and mathematical practices


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2011
End date: 31/12/2014
Funding: 8000000 SEK


Description

Moderna barn växer upp i en globaliserad värld där barndomen präglas av mångfald, rörlighet och ny kunskapsproduktion. I denna värld ställs barn inför nya krav och nya teknologier, men också nya möjligheter vad gäller literacy i vid bemärkelse: språk, flerspråkighet, läsning, skrivning, digital och matematisk literacy. Forskarskolan fokuserar hur förskolbarn tar vara på dessa utmaningar, särskilt då inom förskolans verksamheter och andra vardagliga aktiviteter i hem och skola; hur förskolebarn utforskar och skapar mening och hur erbjudanden och olika villkor i den vardagliga miljön påverkar barns möjligheter till aktivt lärande och erövrande av språk, matematik och naturvetenskap. Inom ramen för forskarskolan kommer de forskarstuderande få en unik möjlighet att arbeta med nya dokumentationsmetoder som film, video, samtalsanalys. Metoder som även kan användas som bas för nya analysinstrument och inte minst som utgångspunkt för innovation och förändring av förskolans pedagogiska arbete. Två teman kommer att prägla detta dokumentationsarbete: utforskande lärprocesser och literacy. Ingående miljöer i forskarskolan är Umeå, Uppsala och Stockholms universitet samt Högskolan Dalarna. Forskarskolan, arrangeras av tvärvetenskapliga forskargrupper med förankring i forskning kring förskola och tidigt lärande. Planenligt ska 12 forskarstuderande (licentiander) beredas möjlighet till studier på 80% arbetstid under 2.5 år.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57

Share link