Scandinavian features in Shetland phonology


Project leader


Funding source

Riksbankens Jubileumsfond (RJ)


Project Details

Start date: 01/01/2010
End date: 31/12/2012
Funding: 2925000 SEK


Description

Trots sitt relativt isolerade läge i Nordsjön så har Shetlandsöarna under historiens gång varit föremål för omfattande immigration från Skandinavien, Skottland, Tyskland och Nederländerna, vilket i dag återspeglas i språk, kultur och regional identitet. Det skandinaviska arvet framgår tydligt på flera sätt. Den dialekt som talas (’Shetland dialect’) uppvisar tydliga skandinaviska drag, vilket uppmärksammats i ett antal tidigare studier, som dock främst fokuserat på vokabulär och grammatik. Detta projekt avser att fastställa vilka spår som står att finna i ljudsystemet samt vilken betydelse dessa har för den typologiska klassifikationen av dialekten. Centrala frågor som rör vokalsystemet och det prosodiska systemet (främst kvantitet) ska behandlas komparativt, i jämförelse med Scots och nordiska språk. Projektet kommer även att innefatta mer avlägsna delar av Shetland vars dialekter uppvisar en stark egenart och möjligtvis har bevarat fler skandinaviska drag. Förutom att analysera valda aspekter av dialektens morfologi kommer vi att tillämpa akustiska och perceptuella metoder för att studera dess ljudsystem. På basis av dessa resultat avser vi att presentera en typologisk beskrivning av dialekten i förhållande till andra germanska språk, samt även identifiera viktiga ledtrådar vad gäller den språkkontakt som förelåg på Shetland mellan Scots och norn, det vill säga det lokala språk som utvecklades från fornnordiska.

Last updated on 2017-29-03 at 17:13