Ny beredskap inför ett gammalt problem? En studie av individ- och
familjeomsorgens arbete med våld i nära relationer


Project leader


Funding source

Crime Victim Compensation and Support Authority - Brottsoffermyndigheten (BrOM)


Project Details

Start date: 01/01/2012
Funding: 2814345 SEK

Last updated on 2017-22-03 at 07:13