FlexiBusiness - Flexible Business Models for sustainable competitive advantage (Flexkraft)


Project leader


Funding source

Vinnova - The Swedish Governmental Agency for Innovation Systems


Project Details

Start date: 01/01/2010
End date: 31/12/2013
Funding: 6000000 SEK


Description

Den globala konkurrensen, en ökad teknologisk förändringstakt och aggressiva initiativ bland marknadens aktörer ha lett till en tuff konkurrens där produkten och produktens prestanda inte är tillräckligt för att särskilja sig som leverantör. Befintliga marknadserbjudanden och produktionssystem kan riskera att blir föråldrade eller inte tillträckligt särskiljande. Givet en sådan turbulens är ett företags förmåga att snabbt och effektivt anpassa sin affärsmodell till nya förhållanden på marknaden av yttersta vikt för att kunna skapa hållbar konkurrenskraft.

För att lyckas konkurrera om kundernas affärer på dagens dynamiska marknader behövs nya och flexibla affärsmodeller för att uppnå flexibilitet både på kort och lång sikt. Ett företag som har en flexibel affärsmodell, som samtidigt är kostnadseffektiv, har skapat sig goda förutsättningar för att inte bara möta utan även forma kundens efterfrågan och därmed kunna skapa hållbara fördelar.


External Partners


Last updated on 2017-29-03 at 17:13