Gästforskare: Engagemang av professor Klaas Molenaar till DSV för att bygga upp kunskap inom transnationell diaspora entreprenörskap, TDE, vid DSV och anknutet tvärvetenskapligt forskarnätverk


Project leader


Funding source

Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare


Project Details

Start date: 01/07/2013
End date: 31/03/2016
Funding: 450000 SEK

Last updated on 2017-24-03 at 12:57