Bibehållen hälsa i äldreboenden - förutsättningar för aktivt och hälsosamt åldrande bland äldre och personal. En studie i fyra länder


Project leader


Funding source

Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare


Project Details

Start date: 01/09/2013
End date: 30/09/2016
Funding: 2694200 SEK

Last updated on 2017-24-03 at 12:57