Energy-dissipating brite adipocytes - a potential tool against obesity and diabetes


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/02/2013
End date: 31/12/2018
Funding: 4500000 SEK


Description

Våra fettvävnader kan delas upp i två typer, brunfettvävnad, som har som funktion att förbränna energi och alstra värme antingen för att hålla kroppen varm eller för att reglera kroppsvikt, samt vitfettvävnad som i stället lagrar energi i form av fettdroppar in i cellerna, energi som finns som reserv för sämre tider. Den bruna fettvävnaden karakteriseras av närvaron av ett protein som kallas UCP1 (eller uncoupling protein 1), som är nödvändigt för värmealstringen, eftersom det fungerar likt en kortslutning i ett elektriskt system, med värmeavgivning som resultat. Emellertid är denna uppdelning av fettyper nog för enkelt, eftersom det kan ibland observeras att UCP1 förekommer i vitfettvävnad, hos såväl försöksdjur som hos människor. Vi har nyligen visat att detta UCP1 inte finns utspritt i alla celler i vävnaden utan endast i vissa av cellerna. Våra tidigare studier har kunnat klarlägga att bruna fettceller och muskelceller är nära släkt med varandra medan vita fettceller härstammar från andra embryonala celler. De UCP1-innehållande cellerna i vitfettvävnad har inte samma ursprung som de vanliga brunfettcellerna, dvs de är inte släkt med muskelceller. Vi avser nu att undersöka varifrån dessa speciella UCP1-innehållande celler (brittceller = brun i vitt) kommer ifrån i fostret samt hur deras utveckling regleras. Därefter ska vi studera vilken betydelse de har för reglering av kroppsvikt. Det är tänkbart att de kan ha särskild betydelse hos personer som inte har välutvecklad klassisk brunfettvävnad och en ökad förståelse av deras funktion kan därför bidra till möjligheter för framtagning av läkemedel för fetmabehandling.

Last updated on 2017-22-03 at 07:13