How do educational systems produce ethnic and social inequality? Stratification, segregation, and social networks in European schools


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/12/2012
End date: 31/12/2017
Funding: 8000000 SEK


Description

Detta projekt studerar processerna bakom social och etnisk ojämlikhet i skolresultat, utbildningsaspirationer och utbildningsval, med fokus på egenskaper hos skolsystem, skolor och skolklasser. Vi är till exempel intresserade av hur ojämlikhet påverkas av nivåindelningar i skolan, kamraters egenskaper och aspirationer, skolklimat, och system för urval till högre utbildningsnivåer. Projektet har en komparativ ansats där vi jämför länder med olika skolsystem, och skolor och skolklasser med olika egenskaper (t.ex. olika etnisk och social sammansättning, olika nivåindelningar, olika skolklimat etc.). Vi använder data från en helt ny studie, CILS4EU, vars första våg samlades in 2010/11 i 1,008 skolklasser i 478 skolor i fyra länder, när respondenterna var 14-15 år gamla (årskurs 8 i grundskolan). Studien är både komparativ och longitudinell, med en pågående andra våg (2011/2012) och en planerad tredje våg 2013. Länderna i projektet är utvalda för att representera olika typer av skolsystem, både stratifierade system (Tyskland och Nederländerna) och sammanhållna system (Sverige och England). Detaljerade uppgifter har samlats in om bland annat social och etnisk sammansättning i klass och skola, nivåindelning, och en stor mängd olika skolvariabler, vilket möjliggör jämförelser av kontextuella effekter mellan olika utbildningssystem. CILS4EU innehåller också extensiva nätverksdata över tid, vilket ger en unik möjlighet att studera hur egenskaper hos kamrater och relationer och interaktionsmönster i skolklassen påverkar utbildningsutfall i olika länder.

Last updated on 2017-22-03 at 07:13