Development and application of artificial systems for activation of dioxygen and C-H bonds


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/10/2013
End date: 31/12/2017
Funding: 4316000 SEK


Description

Att förstå kemiska reaktioner som sker i levande organismer (biotransformationer) är en ständig utmaning i det kemiska vetenskapssamhället. Dessa basala reaktioner har förblivit oförändrade under miljoner år av evolution, vilket visar deras enastående hållbarhet. ännu idag kan kemister bara avundas effektiviteten och selektiviteten av dessa biotransformationer. Med inspiration från naturen syftar detta projekt till att utnyttja styrkan av naturliga bioprocesser och utveckla artificiella kemiska system med jämförbar effektivitet. Ett stort problem är att vissa substanser från naturen (t ex kolväten) är oreaktiva och inte kan omvandlas till produkter. Föreliggande forskningsprojekt har som mål att lösa detta problem genom att utveckla ny teknologi baserad på användning av miljövänligt järn och syre från luften som leder till reaktion av dessa svårreagerade substanser. I dessa processer bildas vatten som enda biprodukt. Med dessa biotransformationer som grund kommer ny metodologi att utveckals. Som ett resultat kommer miljövänliga material att kunna användas för att producera substanser som behövs i samhället för vår överlevnad och komfort. Rationell användning av natur-tillgångar som möjliggörs med den nya teknologin kommer att göra många ämnen och substanser billiga och deras produktion renare.

Last updated on 2017-14-08 at 09:04