Methods in register-based research in Life course and social epidemiology


Project leader


Co-Investigators


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2017
Funding: 3120000 SEK


Description

Syftet är att reda ut ett antal metodologiska utmaningar som uppkommer vid registerbaserad epidemiologisk forskning på livsförloppsrelaterade och intergenerationella bestämningsfaktorer för hälsa. Uppsala Birth Cohort Multigenerational Study (UBCoS Multigen) är en unik databas omfattande mer än 100 000 ättlingar till en födelsekohort från Uppsala. Den har skapats genom att data om den första kohorten kopplats till registerinformation om de efterföljande generationerna med hjälp av flergenerationsregistret. UBCoS Multigen erbjuder extraordinära möjligheter att studera hur livsförloppsrelaterade och intergenerationella faktorer påverkar hälsa och ojämlikhet i hälsa. Frågeställningarnas och informationens karaktär innebär samtidigt metodologiska och statistiska utmaningar. Vi söker finansiella medel för att utöka den statistiska och epidemiologiska kompetensen inom UBCoS Multigen. Vi vill kunna rekrytera disputerade statistiker samt möjliggöra utbyte och samarbete inom en grupp av statistiker och epidemiologer knutna till projektet. Vi kommer att tillämpa innovativa metoder för särskilt behandlingen av internt bortfall i databasen och vid specifikationen av kausala modeller i analysen. Vi tror att detta arbete kommer att bidra med användbara modeller för andra registerbaserade studier som genomförs i Sverige och i andra nordiska länder samt leda till en utvecklad tillämpning av mer komplexa och innovativa metoder för livsförlopps- och intergenerationell hälsoforskning

Last updated on 2017-22-03 at 07:13