Governing the Anthropocene: Causes and effects of environmental governance in a comparative perspective.


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/02/2013
End date: 31/12/2016
Funding: 5457000 SEK


Description

Detta projekt utgår från två huvudfrågor: 1) Vad förklarar skillnader mellan länder i hur de har svarat på miljöproblemens utmaningar genom att upprätta policys och regleringar av olika miljöproblem?, samt 2) Finns det ett samband mellan mer omfattande och stringent reglering av miljöproblem och en bättre miljö? Det är välkänt att miljöproblemen har tilltagit i allvar och omfattning. Mindre uppmärksammat är att det också skett en motsvarande tillväxt i statens och samhällets åtaganden på miljöområdet: från att ha varit ett litet specialområde har miljöpolicy och naturvård nu kommit att bli ett av statens centrala ansvarsområden i de flesta utvecklade ekonomier. Ett väletablerat resultat från tidigare forskning är att det skett en massiv tillväxt av regulativ kapacitet på miljöområdet; sedan 1970-talet har stater inrättat en stadigt ökande mängd regleringar, institutioner, och policys på miljöområdet. Däremot vet vi ganska litet om vad som driver denna utveckling, och vi har ännu sämre kunskap om konsekvenserna av den för miljön. Genom att samla in och koda data för nio miljöpolicyområden i 38 länder sedan 1970 kommer projektet att kunna besvara dessa grundläggande frågor om hur samhället reagerat på miljöproblemen, samt vilka konsekvenserna är för samhällets förmåga att åtgärda miljöproblem. Därtill kommer projektet att kunna adressera långvariga forskningsdebatter om huruvida rika länder exporterar sina miljökostnader till fattigare ekonomier, samt generera evidensbaserad kunskap om vilka policyinstrument som är mest effektiva för att lösa olika typer av miljöproblem.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57