Structural dynamics and allosteric regulation of mammalian
channels and transporters


Project leader


Co-Investigators


Funding source

The Knut and Alice Wallenberg Foundation


Project Details

Start date: 01/01/2015
End date: 31/12/2019
Funding: 28868000 SEK


Description

Jonkanaler och transportörer är membranbundna proteiner som transporterar joner och andra molekyler över cell-­‐membranet. De är avgörande för att hålla jon-­‐ och vätskebalansen inuti cellerna och är speciellt viktiga i nervcellerna. Flera viktiga sjukdomar är kopplade till dessa proteiner och många läkemedel, och andra droger såsom t.ex. alkohol, påverkar dem direkt. För att förstå hur dessa proteiner fungerar så har vi, och andra forskare, bestämt strukturen hos närliggande proteiner från olika bakterier (vilka självklart saknar nervceller). Det har dock visat sig att även om skillnaderna mellan de bakteriella proteinerna och de mänskliga verkar små, så är de avgörande för att kunna förstå exakt hur dessa proteiner regleras. Det har hittills varit i stort sett omöjligt att ta fram strukturerna för de mänskliga varianterna av dessa proteiner. I denna ansökan föreslår vi att kombinera kunskapen hos fyra forskargrupper för att lösa det här problemet. De senaste åren har det gjorts stora framsteg i vår kunskap om hur man kan strukturbestämma mänskliga membranproteiner och vi planerar att utnyttja dessa för att studera mänskliga transportörer och jonkanaler. Vi kommer huvudsakligen fokusera på två proteinfamiljer, GABA-­‐ kanaler och natrium-­‐väte-­‐transportörer. Förutom att ta fram experimentella strukturer för proteiner i dessa familjer kommer vi att utnyttja simuleringsmetoder och bioinformatik för att förstå deras struktur, dynamik, reglering och hur de interagerar med andra proteiner. Resultaten är viktiga för vår grundläggande förståelse av mänskliga membranproteiner, och har direkt relevans för att i framtiden kunna utveckla läkemedel.

Last updated on 2017-22-03 at 07:13