Multivalent Mucosal Vaccines


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/04/2013
End date: 31/12/2016
Funding: 1800000 SEK


Description

Utveckling av billiga och effektiva strategier för slemhinnevaccination efterfrågas för att möta de utmaningar som vuxit fram under det senaste seklet inom sjuk- och hälsovården. Dessa utmaningar karakteriseras av en förhöjd livslängd, uppståndelse av nya och gamla infektioner samt en utbredd fattigdom i låginkomstländer. Nya vaccin skulle ge skydd mot de många patogena virus, bakterier och svampar som kommer in i kroppen via slemhinnor vilka bl.a. inkluderar HIV, influensa virus och Mycobacterium tuberculosis. Avsikten med projektet är att framställa kostnadseffektiva strategier för att snabbt kunna utveckla multivalenta vaccin som tas upp via slemhinnor. Hbp, en autotransportör från Escherichia coli, kommer att användas som plattform för att simultant presentera multipla antigener på ytan av attenuerade Salmonella stammar, Salmonella-baserade yttermembranvesiklar samt s.k. Salmonella ´ghosts´. Det Hbp-baserade display-systemet gör det möjligt att presentera nya antigener både snabbt och kostnadseffektivt. För att utvärdera systemets potential kommer modellantigener från M. tuberculosis (ESAT6, Ag85b and Rv2660c) att användas för immunologiska studier i möss.

Last updated on 2017-31-03 at 12:55