Gamma-ray astrophysics with the Cherenkov telescope HESS


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/10/2013
End date: 31/12/2014
Funding: 300000 SEK


Description

Att öppna ett nytt fönster till universum - Deltagandet i Cherenkov teleskopet HESS. Högenergetisk gamma-strålning (fotoner med en energi som motsvarar 1 miljard till många 1000 miljarder gånger massan av en proton) öppnar ett nytt fönster mot de mest energirika objekten i Universum, som till exempel områdena nära de gigantiska svarta hålen i avlägsna galaxer. Gamma-strålningen i detta extrema energiområde är så sällsynt att den inte kan upptäckas av satelliter. Istället, så utnyttjar man dess växelverkan med atmosfären, som leder till en kaskad av laddade partiklar som i sin tur ger upphov till en ljussignal som kan mätas med teleskop från jordytan. Fotonens energi kan därigenom mätas och dess riktning bestämmas: en bild av himlen kan skapas. H.E.S.S. (High Energy Stereoscopic System) består av fyra teleskop som samkörs för att få bästa möjliga mätprecision, och är för tillfället det mest känsliga instrumentet för detektion av högenergetisk gamma-strålning. HESS har upptäckt ett stort antal hittills okända gamma-strålningskällor. Svenska forskare har förmånen att delta i detta projekt sedan 2009, vilket ger oss fantastiska möjligheter att studera de mest gäckande fenomenen i modern fysik - som den mystiska mörka materians natur (som kan ge upphov till gamma-strålning genom annihilering), svarta hål eller gamma-blixtar.

Last updated on 2017-31-03 at 12:58