Olika huvudmäns och konkurrensens betydelse för skolresultat


Project leader


Funding source

Swedish Institute for Labour Market Policy Evaluation (IFAU)


Project Details

Start date: 01/12/2013
End date: 01/12/2015
Funding: 300000 SEK


Description

Det svenska friskoleväsendet är speciellt då det omfattar alla elever och för att restriktionerna på vem som kan starta en skola är få. Till exempel krävs inte någon tidigare erfarenhet av skolverksamhet för att tillstånd ska ges. Att undersöka hur väl elever presterar på svenska fristående skolor är därför både av inhemskt och internationellt intresse då den kan ge värdefull kunskap om hur en skolmarknad fungerar i praktiken. Projektet skiljer från tidigare svensk forskning då vi använder oss av externt rättade nationella prov, både för högstadiet och för gymnasiet, snarare än internt satta betyg eller lokalt rättade prov. Eftersom internt satta utfall kan vara manipulerade är externa provresultatet, satta utan kännedom om eleven eller elevens skola, att föredra. Proven kommer från Skolinspektionens årliga omrättning 2010-2012. Dessa prov matchas med data från SCB för att t.ex. kontrollera för elevselektion och kommunspecifika effekter.

Last updated on 2017-24-03 at 12:56