HagmarksMistra


Project leader


Funding source

Mistra - The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research


Project Details

Start date: 01/01/2001
End date: 31/12/2008


Description

Det interdisciplinära forskningsprogrammet HagmarksMISTRA har fått anslag för två faser (2001-2008). Medfi nansiering av forskningsprogrammet sker via olika universitetsinstitutioner och forskningsanslag från bland annat lantbruksnäringen.

Forskningsprogrammet både syntetiserar ny kunskap och använder befintlig kunskap från praktisk verklighet och annan forsknings- och försökverksamhet. Programmet fungerar som en katalysator för samarbete mellan praktisk natur- och kulturmiljövård, jordbrukspolitik samt olika forskningsområden. Informationsarbetet är viktigt och det är en strävan inom HagmarksMISTRA att ha en kontinuerlig dialog med dem som har intresse av dessa frågor.


External Partners


Last updated on 2017-24-03 at 12:52

Share link