Nutrient regulated gene expression in eukaryotic cells


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2015
Funding: 2600000 SEK


Description

Alla celler måste ta upp näringsämnen från sin omgivning för att överleva och dela sig. Vi studerar de mekanismer celler använder sig av för att fastställa tillgången på näringsämnen i sin växtmiljö, och hur cellen nyttjar denna information för att reglera användningen av gener. Genom en ökad kunskap om denna process kan en djupare förståelse skapas för orsakerna bakom en rad sjukdomar, inklusive cancer och diabetes. Vår målsättning har varit att få en detaljerad insikt i de grundläggande mekanismer som finns i alla celler genom att studera ett modellsystem i jästceller. Vi har redan lyckats kartlägga de centrala delarna av modellsystemet och förstår i stora drag de mekanismer som möjliggör för jästcellerna att känna av näringsämnen i sin omgivning och följdriktigt reglera bestämda gener. Studierna har belyst flera helt nya mekanismer operativa både vid cellmembranet, i det inre kärnmembran som innesluter arvsmassan och i endoplasmatisk retikulum ? membransystemet där membranproteiner bildas. Vi föreslår i denna ansökan en uppsättning experiment som är mycket betydelsefulla för att förstå de enskilda komponenternas funktion i modellsystemet och därmed kan ge oss en mer detaljerad bild av de verksamma mekanismerna. Eftersom experimenten förväntas blottlägga helt nya mekanismer kan de utgöra ett genombrott i förståelsen av en mängd olika sjukdomslänkande processer där celler genererar och använder information för att reglera exempelvis gener.

Last updated on 2017-31-03 at 12:58