Celldelning i bakterier


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2015
End date: 31/12/2017
Funding: 1800000 SEK


Description

För överlevnad behöver bakterier att dela på sig. Flera decenniers studier har visat att 25 olika proteiner krävs för att dela på en bakteriecell. Dessa proteiner sätts ihop och formar en molekylär maskin (s.k. divisomen) och det är av stor vikt att veta när varje protein sätts ihop och demonteras. Studierna som föreslagits i denna ansökan kommer att avslöja den informationen och fastställer hur divisomen fungerar i varje skede av celldelningsprocessen. För att kunna tolka och konstruera kommande generationer av experiment är dessa uppgifter betydelsefulla. Framför allt kommer dessa studier att ge inblick i en biologisk process som läkemedelsföretag vill rikta sig in på för framtida antibiotika.

Last updated on 2017-22-03 at 07:13