Arctic Alaska & Eurasian Orogens


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2015
End date: 31/12/2018
Funding: 3200000 SEK


Description

För flera hundra miljoner år sedan kolliderade urtida kontinenter för att bilda de kända eurasiska bergskedjorna: Uraliska bergskedjan, Kaledoniderna och Timaniderna. Utbredningen av Kaledoniderna och Timaniderna i Eurasien är välkänd, men i norr döljs dessa bergskedjor under havet. Från bergskedjornas utbredning på land kan det antas att de fortsätter genom Arktis mot Alaska. Detta projekt kommer att undersöka om en fortsättning av de kaledoniska och timanska orogenesrna kan spåras till Brooks Range i Alaska. Om så är fallet bidrar detta också till i) förstålsen av bergskedjebildande processer samt ii) att utreda Arktis urtida geografiska utbredning

Last updated on 2017-22-03 at 07:13