Exploring ribonucleotide reductase as a target to combat bacterial infections


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2016
Funding: 3000000 SEK


Description

Infektionssjukdomar orsakar uppskattningsvis 25% av alla dödsfall globalt, och vi har dessutom ett ökande antal multiresistenta sjukdomsalstrande bakterier som avsevärt förvärrar problemet. Det har beskrivits som att vi är på väg mot tiden före upptäckten av antibiotika. Vi vill bidra till att vända denna trend genom att leta efter substanser som kan angripa sjukdomsalstrande bakterier på nytt sätt. Vi har valt att utnyttja våra kunskaper om enzymet ribonukleotidreduktas (kallat RNR). Det är ett enzym som finns i alla celler och som har den livsviktiga rollen att förse cellen med byggstenar för att kopiera sin arvsmassa, DNA. Om inte RNR fungerar kan cellen inte tillverka mer DNA, och därför inte heller växa och dela sig eftersom celldelning förutsätter att arvsmassan har kopierats. Vi använder oss av en varierad samling substanser (ca. 1300 från en större samling substanser på nästan 200 tusen kemiska ämnen) för att leta efter ämnen som kan hindra RNR från att tillverka byggstenar. Egenskaperna hos de ämnen vi identifierar måste kartläggas noggrant med avseende på hur de hindrar RNRs verkan, och om de lämpar sig för att bli läkemedel. Med största sannolikhet kommer vi upptäcka, att de hämmare vi först hittar kan förbättras både som RNR-hämmare och som läkemedelskandidater. Vi kan t.ex. analysera snarlika ämnen från den större substanssamlingen för att hitta starkare hämmare. En sjukdomsalstrande bakterie som vi i första hand ska använda är mjölsyrebakterien Pseudomonas aeruginosa, en vanligt förekommande bakterie som endast blir aggressiv i patienter med nedsatt immunförsvar och i patienter som lider av cystisk fibros. En annan bakterie är Bacillus anthracis, som bildar mycket motståndskraftiga sporer och som på grund av detta skulle kunna användas i biologisk krigföring och vid terroristattacker. En person som andats in sporer av B. anthracis måste mycket snabbt under behandling för att inte angripas av den dödliga sjukdomen mjältbrand. En tredje bakterie är Francisella som orsakar sjukdomen harpest. I ett längre perspektiv avser vi att också använda samma metoder för att leta efter nya antibiotika som kan utnyttjas vid behandling av mutiresistenta sjukdomsalstrande bakterier.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57