Typology of negation in non-verbal clauses


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/09/2006
End date: 31/08/2010
Funding: 3080000 SEK


Description

Projektet förenar två forskningsområden som hittills i flera olika traditioner har studerats var för sig: studiet av negation som språklig kategori och studiet av icke-verbala och existentiella satser. Tidigare arbeten om negationens typologi har i allmänhet varit begränsade till satser med verbalt predikat. Syftet med projektet är att göra en översikt av strategier för negering av icke-verbala satser (kopulasatser) som (i) Britt är inte lärare/Britt är inte sjuk och existentiella satser som (ii) Gröna lejon finns inte. Det första målet är att åstadkomma en typologi av icke-verbal negation som kan komplettera befintliga typologier av verbal negation. Det främsta målet är dock att ge förslag till en fuktionellt baserad förklaring för de befintliga negeringsstragerierna. Data från ett brett genealogiskt och geografiskt balanserat sampel av ca 300 språk kommer att undersökas. De insamlade data kommer att organiseras i en databas som i projektets slutfas kommer att läggas upp på webben för allmänt bruk.

Last updated on 2017-24-03 at 12:36

Share link