Securitization in Practice - Lawyers in Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism in the UK, Sweden and France


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2015
End date: 31/12/2018
Funding: 6000000 SEK


Description

Forskningsprojektet studerar hur advokater i Storbritannien, Sverige och Frankrike hanterar EU-lagstiftningens krav på att advokater aktivt ska förhindra penningtvätt och terroristfinansiering genom att anmäla misstanke om brott till den nationella finanspolisen utan att meddela klienter om denna misstanke. Detta strider, enligt det europeiska advokatsamfundet och enligt nationella advokatsamfund, mot en av rättstatens grundläggande principer om oberoende för advokater mot staten. Bakgrunden till direktivet är den s k säkerhetisering som den finansiella sektorn genomgått sedan terroristbrotten i USA den 11 september 2001. I projektet studeras denna säkerhetiseringsprocess och vilka strategier advokater utvecklar i sitt dagliga arbete i de tre länderna mellan kravet på att följa penningtvättsdirektivets olika utformning i de tre länderna och kravet på att arbeta i enlighet med god advokatsed. Den komparativa studien motiveras av att Storbritannien och Frankrike representerar ltvå viktiga länder i EU som implementerat direktivet på olika sätt - en brittisk tidig implementering med till synes följsamma´ advokater och en fransk sen implementering och med aktivt motstånd från advokater. Det svenska fallet motiveras av att den svenska regeringen och riksdagen hanterat direktivet mittemellan den brittiska och franska hanteringen. Projektet försöker även förklara skillnaderna bakom regeringarnas olika sätt att implementera EU-direktivet och advokaternas skilda sätt att förhålla sig till kravet på att agera som ´statens agent´ och samtidigt upprätthålla kravet på klientlojalitet.

Last updated on 2017-22-03 at 07:13