Application for a Scanning electron microscope with energy dispersive X-rayfluorescense spectroscopy (SEM/EDS) as a strategic investment in the field of Archaeometry


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2002
End date: 31/12/2002
Funding: 6323844 SEK


Description

Arkeologiska Forskningslaboratoriet (AFL) är unikt i Skandinavien. Den utrustning som används här finner man normalt inte vid arkeologiska institutioner utan snarare vid olika naturvetenskapliga institutioner. Det unika är dock inte enbart utrustningen, utan de som arbetar med den, på så vis att alla har arkeologisk utbildning. Det primära är alltså inte utrustningen i sig utan de frågor som skall besvaras med hjälp av utrustningen. Det svepelektronmikroskop som idag existerar vid Arkeologiska Forskningslaboratoriet används i princip inom alla projekt som bedrivs vid laboratoriet. Instrumentet är att betrakta som en del av laboratoriets basutrustning. Materialanalyser med ytstrukturidentifiering och cellanalyser introduceras redan på magisternivå och återkommer därefter på alla utbildningsnivåer vid AFL. Instrumentet utnyttjas för närvarande bl.a. till följande ändamål: identifiering av slipningsteknink av ädelstenar, tillverkningsspår av metallartefakter i samband med konservering, identifiering av ursprung av textila fibrer, identifiering av cellstrukturer hos växtmakrofossil, tolkning av ornamentik på spännen och beslag, samt elementanalyser av organiska och oorganiska artefakter. Det SEM/EDS som idag används vid AFL är 22 år gammalt och det saknas numera reservdelar till de alltmer frekventa reparationerna. Ansökan är att betrakta som en strategisk satsning inom området laborativ arkeologi.

Last updated on 2017-31-03 at 12:59