Art talks to leadership: How the forms of artistic and literary expression influence ethical, aesthetic, empathic competence. What is the effect on employees health?


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/06/2006
End date: 30/06/2009
Funding: 4500000 SEK


Description

Studier ämnade att påverka ledarskap begränsas ofta till att omfatta deltagarnas upplevelser av interventionen. I föreliggande studie är ambitionen att även se på effekter i de berörda organisationerna – här främst medarbetarnas hälsa. Denna typ av studier är sällsynt och kan därför ge banbrytande kunskapstillskott. Syftet är att undersöka hur kulturell stimulans (litteratur, musik, bild, gestaltning) påverkar ledarens hälsa och ledarförmåga (etisk, emotionell och estetisk kompetens) och om detta i sin tur påverkar ledarens medarbetare; deras hälsa och arbetstillfredställelse. 90 ledare inom näringsliv, offentlig sektor och förvaltning rekryteras. Målgruppen får kulturbaserad träning; kontrollgrupp 1 får en traditionell utbildning och kontrollgrupp 2 ingen utbildning alls - deltar endast i mätningar. Varje deltagare utser 6 medarbetare (4 underordnade, 1 överordnad och 1 underordnad) som utvärderar ledarens förmåga. 6 interventioner (12 möten) genomförs under 1 år. Interventionen har grundstrukturen: (1) uppleva (2) reflektera (3) gestalta. (1) Deltagarna bevittnar ett collage av text och musik som gestaltas av två skådespelare. (2) Reflektionensprocessen (enskilt + i grupp) består av: tolka, analysera, teoribilda, utvärdera, finna analogier. (3) Egen gestaltning av deltagare - att skriva, teckna eller måla. Datainsamligen omfattar 630 personer. Olika typer av kvantitativa mätningar (bl a blodanalyser för att mäta hormonbalansen) görs vid 3 tillfällen under 2 år.


External Partners


Last updated on 2017-31-03 at 12:57