Co-translational folding of water-soluble and membrane proteins


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2015
End date: 31/12/2019
Funding: 6300000 SEK


Description

Ungefär 30% av alla proteiner som uttrycks i en cell är membranproteiner. Trots membranproteinernas stora betydelse, både inom den grundläggande biologin och för läkemedelsutveckling, saknas fortfarande viktig kunskap om hur de tillverkas, sätts in i ett membran och veckar sig till en aktiv struktur. På samma sätt saknas kunskap om de allra första veckningsstegen för vattenlösliga proteiner. Projektet syftar i första hand till att utveckla och exploatera nya metoder för att följa de allra tidigaste stegen i proteinveckningsprocessen, både för membranproteiner och vattenlösliga proteiner. Projektet har relevans såväl inom grundforskningen som för biotekniksektorn och läkemedelsindustrin.

Last updated on 2017-22-03 at 07:13